Nieuws

SKL keuringen van start gegaan - 06/03/2019

Afgelopen week zijn wij van start gegaan met SKL keuringen voor veldspuiten.

Een goed onderhouden en goedgekeurde spuitmachine is de basis om efficiënt met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan en een optimaal resultaat te bereiken. Een ander positief punt is dat spuitmachines door de keuring in goede conditie blijven. Zo wordt ongewenste stilstand tijdens het groeiseizoen voorkomen. Tijdens de periodieke keuring worden alle punten van de spuitmachine gecontroleerd en nagemeten die van belang zijn om tot een goed werkende machine te komen. De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van een keuringsprotocol op grond van de eisen die in de verordeningen van de Productschappen zijn opgenomen.
Via deze weg herinneren wij u eraan dat alle machines die gewasbeschermingsmiddelen verdelen in vloeibare of vaste vorm, SKL goedgekeurd moeten worden. Dit betekend ook een granulaatset op bijvoorbeeld een aardappelplanter of een spuitboom achterop een quad.

Wanneer u een keuring wenst, gelieve u zich dan aan te melden via telefoonnummer 0117-453255 of via magazijn@lmbvermeulen.nl. We zullen dan de keuring gaan in plannen de komende weken.
Wanneer u zich reeds heeft aangemeld is opnieuw aanmelden niet nodig!

Vanwege een gebrek aan voldoende ruimte voor de SKL-testbaan, kunnen wij niet het hele jaar rond SKL keuren. In het najaar van 2018 plannen we daarom een nieuwe keuringsperiode.
Helaas is het niet mogelijk uw machine te laten keuren in onze vestiging in Kuitaart.